________________

Válasz e-mailemmel tudomásul veszem,hogy a rendezvényen elhangzott információk nem minősültek sem befektetési-sem adótanácsadásnak, nem helyettesítik a személyes konzultációt, és nem mentesítenek saját véleményem
kialakításának felelőssége alól.

Nyilatkozat

A jelen mező kipipálásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeimre (telefonszám és/vagy e-mailcím) elektronikus úton a jövőben is jelen hozzájárulásom visszavonásáig címzett reklámüzeneteket küldjön, vagy telefonon megkeressen, így különösen a PortfoLife szolgáltatással összefüggésben az egyes ajánlatokról,
akciókról, illetve promóciókról közvetlenül értesítsen. Ezen kívül hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat a PortfoLife partnere részére továbbítsa, abból a célból, hogy ezen partner
cégek is a saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal összefüggésben reklámcélból e-mailben vagy telefonon megkeressenek. A személyes adataim kezelésére, valamint a jelenhozzájárulás
visszavonására vonatkozó jogaimmal kapcsolatban az alábbi Adatkezelési tájékoztató elolvasásával teljes körűen tájékozódtam, és azadatkezeléssel kapcsolatos feltételeket tudomásul vettem.

Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által jelen kérdőíven átadott személyes adatait kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján és csak abból a célból kezeli, hogy telefonszám és/vagy e-mail útján reklám küldése céljából
időről időre megkeresse, valamint adatait a PortfoLife Kft. (székhely: 2167 Vácduka, Ady Endre utca 52.),(a továbbiakban együtt a PortfoLife szolgáltatás nyújtásában Közreműködők) részére abból a célból átadja, hogy ezen partner
cégek is a saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal összefüggésben reklámcélból e-mailben vagy telefonon Önt megkeressék. A PortfoLife szolgáltatás nyújtásában Közreműködők adatfeldolgozás
céljából megbízottat vehetnek igénybe, mely esetén annak személyéről mindenkori üzletszabályzatukban és/vagy honlapjukon tájékoztatást adnak. Megadott személyes adatainak kezelése
a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően és adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig történik. Az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor indokolás nélkül visszavonható.