Az oldal kiadója a Portfolife Tanácsadó Kft.

A kiadó telephelye: 1034, Budapest san Marco u. 19

A kiadásért felelős személy: Nagy Gábor Márton

Szerkesztésért felelős személy neve: Nagy Gábor Márton, Bálint László

cégjegyzékszám: 01-09-398692
adószám: 23011104-2-41
statisztikai számjele: 23011104-6619-113-13
e-mail: info@portfolife.hu
tel.: +36 70 381 1178

Pénzforgalmi jelzőszám:
Unicredit Bank Hungary Zrt. – IBAN: HU97 10918001 00000083 00720000

Tárhelyszolgáltató:

IT ProfesSimple Kft.

Székhely: 2030 Érd, Favágó utca 29.
Cégjegyzékszám: 13-09-202904
Adószám: 27128082-2-13
KSH szám: 27128082-6202-113-13
HUF Bankszámla: K&H Bank 10400511-50526965-75491000

Kamarai Tagság: Pest megyei Ipar Kamara

A Portfolife Tanácsadó Kft. a Partner Bank AG függő ügynöke. Vonatkozó MNB nyilvántartás ellenőrzése ITT
A Portfolife Tanácsadó Kft. a felügyelet által – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 CXXXVIII. tv. (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tevékenység és a 111§ (2) bek. a) alpontjában meghatározott Ügynöki minőségben folytatandó.
A Portfolife Tanácsadó Kft. 100%-ban magyar magánszemélyek tulajdonát képezi, pénzintézet nem rendelkezik tulajdonosi vagy egyéb befolyással.

A Portfolife Tanácsadó Kft. weboldalának teljes tartalmát M1300843/8 ügyiratszám alatt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. július 29-én a 211 211 lajstromszám alatt védjegyként lajstromozta. A lajstromozás azonnal meghirdetésre került a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

A Portfolife Tanácsadó Kft-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.) 68.par. (6) bekezdése alapján a NAIH-86539/2015 számon nyilvántatásba vette, “marketing. .” megnevezésű adatkezelésre.

Portfolife Tanácsadó Kft. adatvédelmi auditját és a GDPR megfelelését Dr. Bölcskei Krisztián végezte.